Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,513
EUR
15,915
VND
408,885,544

BNB Chain

Giới thiệu về BNB Chain

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hôm 16 tháng 2 năm 2022 đã đổi tên mạng lưới blockchain của mình. Trong một thông báo, Binance cho biết Binance Chain và Binance Smart Chain (BSC) sẽ trở thành một hệ sinh thái: BNB Chain. Quan trọng hơn, động thái này sẽ...
Read More