Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,517
EUR
15,926
VND
408,991,636

Cardano

Thuật toán đồng thuận PoS của Cardano

Cardano được thiết kế với một nhóm lớn toàn cầu bao gồm các chuyên gia và giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ lập trình máy tính, thiết kế mạng và mật mã. Điều này dẫn đến thuật toán đồng thuận của Cardano được đánh giá rất cao, trong bài viết này chúng...
Read More

Top 5 dự án tiềm năng hàng đầu trên nền tảng Cardano đầu năm 2022

Cardano là nền tảng blockchain bằng chứng cổ phần (PoS), cho biết mục tiêu của mình là cho phép “những người thay đổi, những người đổi mới và những người có tầm nhìn xa” mang lại sự thay đổi tích cực trên toàn cầu. Dự án nguồn mở này cũng hướng tới việc phân bổ lại quyền lực...
Read More