Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,973
EUR
16,174
VND
407,378,468

BNB Chain

Giới thiệu về BNB Chain

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hôm 16 tháng 2 năm 2022 đã đổi tên mạng lưới blockchain của mình. Trong một thông báo, Binance...
Read More