Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,068
EUR
15,464
VND
398,174,528

Ethereum

Top 10 dự án trên nền tảng Ethereum

Nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên, Ethereum ra mắt vào năm 2014. Hàng nghìn dApp chạy trên hoặc tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) ra đời ngay...
Read More

65 thuật ngữ thường dùng trong mạng Ethereum

Có rất nhiều từ ngữ chuyên môn liên quan đến công nghệ Blockchain và các kiến thức kỹ thuật mà không phải ai cũng biết đến. Bài dịch tiếng việt...
Read More

7 Điểm mạnh của ETHEREUM so với BITCOIN

“Khác biệt lớn nhất giữa Ethereum với Bitcoin nằm ở chỗ giá trị của hệ sinh thái Bitcoin đến từ giá trị đồng tiền, trong khi ở Ethereum, giá trị...
Read More