Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,505
EUR
15,904
VND
408,663,437

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cơ bản (phần 1)

Trendline kháng cự hỗ trợ là gì (Trendline resistance and support) Có những con sóng tạo ra đỉnh và đáy, tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Ví dụ...
Read More