Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,839
EUR
16,023
VND
402,897,568

Đạo luật dữ liệu của EU đề xuất ngừng chức năng cho các hợp đồng thông minh

Liên minh châu Âu đã công bố Đạo luật dữ liệu mới, một đề xuất luật nhằm mục đích điều chỉnh việc tạo và xử lý dữ liệu của các tác nhân khai thác nó. Ttrong phạm vi rộng lớn của nó, đạo luật đề cập đến chủ đề của hợp đồng thông minh và đề xuất rằng mọi hợp đồng thông minh nên có chức năng chấm dứt để dừng luồng giao dịch khi được yêu cầu.

Hợp đồng thông minh có thể bị kìm hãm bởi Đạo luật dữ liệu của EU

Đạo luật dữ liệu mới được đề xuất của EU, được công bố vào ngày 23 tháng 2, nhằm điều chỉnh và kiểm soát các cách thức tạo dữ liệu, mang lại sự rõ ràng về mặt pháp lý cho thị trường dữ liệu ở châu Âu. Theo một thông cáo báo chí, Đạo luật dữ liệu mới nhằm “đảm bảo sự công bằng trong môi trường kỹ thuật số, kích thích thị trường dữ liệu cạnh tranh, mở ra cơ hội cho sự đổi mới dựa trên dữ liệu và làm cho dữ liệu dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người”.

Tuy nhiên, do phạm vi rộng lớn, hành động mới này liên quan đến chủ đề của hợp đồng thông minh, là các phần mềm được thiết kế để thực hiện các tác vụ nhất định dựa trên đầu vào dữ liệu.  Theo dữ liệu, trong điều 30, có tiêu đề “các yêu cầu thiết yếu liên quan đến hợp đồng thông minh để chia sẻ dữ liệu”, xác định các yêu cầu mà hợp đồng thông minh phải đáp ứng để được triển khai theo luật của Liên minh Châu Âu.

Một trong những yêu cầu này, được gọi là “chấm dứt và gián đoạn an toàn”, cho biết  rằng việc phê duyệt các hợp đồng thông minh sẽ:

… Bao gồm các chức năng nội bộ có thể thiết lập lại hoặc hướng dẫn hợp đồng dừng hoặc gián đoạn hoạt động để tránh thực thi (ngẫu nhiên) trong tương lai.

Một yêu cầu khác để các hợp đồng thông minh được EU xác thực bao gồm khả năng kiểm tra các hợp đồng, với khả năng lấy được hồ sơ về các giao dịch đã thực hiện trong quá khứ bằng phần mềm.

Khả năng áp dụng hạn chế

Đề xuất về các hợp đồng thông minh có thể ngắt quãng và việc tiêu chuẩn hóa các hợp đồng thông minh này theo các yêu cầu mới do Đạo luật dữ liệu áp đặt đã bị một số nhà phân tích đón nhận một cách tiêu cực, họ đã chỉ trích phạm vi và khả năng áp dụng của tài liệu. Đây là trường hợp của Thibault Schrepel, Phó Giáo sư Luật tại VU Amsterdam, người đã nói:

Bây giờ, điều này là hoàn toàn lớn / gây tranh cãi. Nó áp đặt các hợp đồng thông minh (cung cấp dữ liệu) phải có thể ngăn chặn được. Vì vậy… về cơ bản, tất cả * sẽ * được thiết kế lại (nhưng bằng cách nào?), Nếu không chúng sẽ vi phạm luật pháp.

Schrepel tuyên bố thêm rằng việc phê duyệt đạo luật này sẽ khiến hàng triệu hợp đồng thông minh trực tuyến trở nên bất hợp pháp trong khu vực tài phán được đề xuất, không có cách nào để điều chỉnh chúng cho phù hợp với các yêu cầu được trình bày trong tài liệu.

Theo các báo cáo, EU đã có tầm nhìn về tiền điện tử gần đây, với một số quốc gia đang vận động hành lang để thành lập cơ quan giám sát AML tiền điện tử trong khu vực.

(Nguồn: EU Data Act Proposes Shutdown Function for Smart Contracts/bitcoin.com)

Chủ đề liên quan

Để lại bình luận