Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,000
EUR
16,174
VND
408,026,765

Ngân hàng Tây Ban Nha đã đăng ký 17 công ty tiền điện tử, những tên tuổi lớn vẫn còn thiếu

Ngân hàng Tây Ban Nha đã đưa 17 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào sổ đăng ký riêng của mình, trong đó các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ lưu ký phải được liệt kê để hoạt động, theo luật Tây Ban Nha. Ba công ty mới đã được đưa vào tuần trước, nhưng những tên tuổi lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử vẫn chưa được đăng ký.

Cơ quan đăng ký tiền điện tử của Ngân hàng Tây Ban Nha tiếp cận 17 công ty

Cơ quan đăng ký các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của Ngân hàng Tây Ban Nha đã lên tới 17 công ty vào tuần trước, trong đó có thêm ba doanh nghiệp tiền điện tử. Cơ quan đăng ký đã thêm một số sàn giao dịch và công ty lưu ký vào tháng 6, bao gồm Jobchain España, Jobchain Áo, Criptan Trade, Eurocoin Broker, Lemacoin Crypto Solutions, Bitpanda và Vottun. Việc đăng ký của các công ty này đã tăng tốc vào tháng 6, với hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký là các công ty địa phương muốn đảm bảo rằng họ tuân thủ luật pháp Tây Ban Nha. Kể từ khi ngân hàng mở sổ đăng ký vào năm ngoái, nó đã thêm một số công ty tiền điện tử, bắt đầu với Bit2me, đã được phê duyệt vào tháng Hai. Cơ quan đăng ký hiện bao gồm C.R. Tecnología y Finanzas, Bitcoininforme, Bit Base, Blox, Trade Republic Bank, Globalstar Technologies, Onyze Digital Assets, Bitgo Deutschland và BTC Direct Europe, ngoài các công ty được đề cập ở trên. Cơ quan đăng ký tiền điện tử là bắt buộc đối với các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước và được tạo ra để thay đổi luật của Tây Ban Nha hiện yêu cầu các công ty tiền điện tử tuân theo một số nguyên tắc nhất định để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Những tên tuổi lớn vẫn còn thiếu

Mặc dù cơ quan đăng ký đã rất thành công với các công ty địa phương, khiến họ phải đăng ký hoạt động và triển khai các công cụ tuân thủ cho mục đích rửa tiền, việc tiếp nhận của các sàn giao dịch quốc tế lớn hơn đã không thành công. Những cái tên như Binance và các sàn giao dịch lớn khác vẫn nằm ngoài danh sách và là một phần của danh sách các sàn giao dịch hiện đang bị lấp lửng về quy định. Cụ thể, Binance đã có tên trong danh sách xám do Ngân hàng Tây Ban Nha phát hành, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước. Công ty gần đây đã bị CMNV, cơ quan giám sát chứng khoán của đất nước, khiển trách, đã ra lệnh cho Binance ngừng cung cấp các dẫn xuất liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả hợp đồng tương lai, cho người dùng Tây Ban Nha trên nền tảng của nó. Theo các báo cáo, công ty đã đang đàm phán để được đưa vào sổ đăng ký tiền điện tử của Ngân hàng Tây Ban Nha, nhưng nó vẫn chưa được ngân hàng trung ương chấp thuận.

(Nguồn: Bank of Spain Has Registered 17 Crypto Companies, Big Names Still Missing – Regulation Bitcoin News)

Chủ đề liên quan

Để lại bình luận