Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,200
EUR
15,483
VND
401,448,245

Phí giao dịch Ethereum tiếp tục giảm – Phí chuyển khoản đạt tỷ lệ thấp nhất trong 6 tháng

Việc gửi ethereum ngày càng rẻ hơn vì giá gas để thúc đẩy một giao dịch rẻ hơn 80% so với giao dịch bằng ether 48 ngày trước vào ngày 10 tháng 1. Vào ngày đó, phí mạng Ethereum là khoảng 52 đô la cho mỗi giao dịch và ngày nay, phí giao dịch trung bình là 10,26 đô la cho mỗi lần chuyển. Trong khi phí on-chain rẻ hơn, các giao dịch 2 lớp (L2) theo đó đã giảm đáng kể trong bảy ngày qua.

Phí Gas Ethereum tiếp tục trượt

Sẽ ít tốn kém hơn rất nhiều khi giao dịch với mạng Ethereum (ETH) vào ngày 27 tháng 2, vì phí trung bình giảm xuống còn 0,0039 ETH hoặc 10,26 đô la cho mỗi lần chuyển. Lần cuối cùng phí mạng Ethereum ở mức thấp này là sáu tháng trước, vào cuối tháng 8 năm 2021.

Hiện tại, với mức phí trung bình là 10,26 đô la mỗi lần chuyển, nó rẻ hơn 80,26% so với chuyển ETH vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Vào thời điểm đó hơn một tháng trước, phí giao dịch trung bình là 52 đô la cho mỗi giao dịch.

Phí Ethereum đã giảm dần kể từ ngày đó và phí gas có quy mô trung bình cũng theo sau. Trong khi phí gas trung bình là 29 đô la bằng ether 48 ngày trước vào ngày 10 tháng 1, hôm nay nó đã giảm 84,31% thấp hơn ở mức 0,0017 ETH hoặc 4,55 đô la cho mỗi lần chuyển.

Các giao dịch L2 cũng rẻ hơn so với các giao dịch on-chain do phí gas đã giảm mạnh. Hiện tại, phí L2 thấp nhất để gửi ethereum là bằng cách tận dụng Loopring với $ 0,13 mỗi lần chuyển.

Tiếp theo là Zksync (0,16 USD), Polygon Hermez (0,25 USD), Arbitrum (0,56 USD), Boba Network (0,99 USD), Optimism (1,24 USD) và Aztec (4,23 USD) để đẩy giao dịch ethereum (ETH) qua L2.

Chi phí để hoán đổi token qua các nền tảng L2 này là 0,39 đô la khi sử dụng Zksync, 0,78 đô la sử dụng Arbitrum, 1,66 đô la qua Boba và 1,83 đô la qua Optimism.

Phí on-chain trên mạng Bitcoin (BTC) cũng thấp hơn ở mức 0,000000086 BTC mỗi byte vào ngày 27 tháng 2 năm 2022, tương đương với 0,000032 BTC hoặc 1,20 đô la cho mỗi giao dịch. Hơn nữa, phí bitcoin vào Chủ nhật là khoảng 0,0000078 BTC hoặc 0,29 đô la cho mỗi giao dịch.

 (Nguồn: Ethereum Network Fees Continue to Drop — Transfer Fees Hit Lowest Rate in 6 Months/bitcoin.com)

Chủ đề liên quan

Để lại bình luận