Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,234
EUR
15,537
VND
402,281,467

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cơ bản (phần 1)

Trendline kháng cự hỗ trợ là gì (Trendline resistance and support) Có những con sóng tạo ra đỉnh và đáy, tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Ví dụ giá xăng dầu tăng giảm do ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới và nhu cầu của người dùng cũng như lượng dầu có...
Read More