Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,527
EUR
15,934
VND
409,198,103

Polkadot

Tìm hiểu về Polkadot và hệ sinh thái DOT

Dự án tiền điện tử Polkadot là một chuỗi khối thế hệ tiếp theo cố gắng thúc đẩy một khuôn khổ đa chuỗi không đồng nhất. Nó đã thu hút được sự chú ý tích cực từ toàn bộ cộng đồng các nhà đầu tư, nhà phát triển và người dùng và được coi là...
Read More

Top 7 token trên hệ sinh thái Polkadot

Polkadot là một dự án có tiềm năng rất cao vì một số lý do sau đây. Trước hết, nó hoạt động như một nền tảng phát triển có khả năng tạo ra các hợp đồng thông minh và thông qua chúng, khá nhiều sản phẩm blockchain từng được phát minh. Tiếp theo, nó có...
Read More