Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,498
EUR
15,913
VND
408,510,875

Polygon

Tìm hiểu thêm về đồng Polygon (MATIC)

Được mô tả là “Mạng lưới blockchain của Ethereum”, Polygon đang nổi lên như một lựa chọn thiết thực cho một số dự án đặc biệt mới vì Ethereum 2.0 vẫn đang được phát triển. Nó đã trở nên phổ biến vì thông lượng lớn và chi phí khí gas thấp mà khách hàng và...
Read More

Top 5 đồng tiền điện tử Metaverse phổ biến nhất được xây dựng trên nền tảng Polygon (đầu năm 2022)

Polygon là một trong những nền tảng phổ biến nhất cho tiền điện tử Metaverse. Nó cung cấp phí thấp và giao dịch tốc độ cao, hoàn hảo cho các dự án tiền điện tử yêu cầu nhiều tương tác trên chuỗi blockchain. Bài viết này xem xét năm đồng tiền điện tử Metaverse phổ...
Read More