Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish

Solana

Top 10 dự án tiềm năng trên hệ sinh thái Solana

CoinMarketCap đã phát hành 10 dự án hàng đầu của mình trên Solana. Solana hiện có hơn 400 ứng dụng đang chạy trên hệ sinh thái của mình, cùng với tổng giá trị bị khóa là hơn 9,8 tỷ USD. Nếu bạn đầu tư vào Solana vào đầu năm 2021, lợi nhuận của bạn sẽ...
Read More

Giao thức giao dịch ký quỹ Defi dựa trên Solana huy động được 3 triệu đô la.

Vào thứ Tư, team đằng sau giao thức ký quỹ tài chính phi tập trung (defi) dựa trên Solana, Marginfi, đã thông báo Mrgn Labs đã huy động được 3 triệu đô la tài trợ hạt giống từ các nhà đầu tư. Với số tiền thu được gần đây, Marginfi đặt mục tiêu xây dựng...
Read More