Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
16,513
EUR
15,917
VND
408,883,658

Terra

Giới thiệu về DeFI của hệ sinh thái Terra

Terra là một loại tiền điện tử có hệ sinh thái chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu thanh toán kỹ thuật số và giao thức DeFi cung cấp các dịch vụ tài chính khác nhau. Hệ sinh thái tài chính của Terra được xây dựng trên stablecoin phi tập trung theo thuật toán, Terra...
Read More

Tổng quan về Terra (Luna)

Terra là một giao thức blockchain sử dụng các stablecoin được gắn với tiền pháp định (fiat) để cung cấp năng lượng cho các hệ thống thanh toán toàn cầu ổn định về giá. Theo sách trắng của mình, Terra kết hợp sự ổn định về giá cả và sự chấp nhận rộng rãi của...
Read More