Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,144
EUR
15,513
VND
400,044,098

#

Bitcoin đang được nghiên cứu để nâng cấp lên DeFi và NFT

DeFi và NFT sẽ đến với Bitcoin? Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Bitcoin là tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung hàng đầu và...
Read More