Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,006
EUR
16,183
VND
408,166,380

#Apple

Meta, Microsoft và những người khác Khởi chạy Nhóm tiêu chuẩn Metaverse

Meta, Microsoft và 31 công ty khác đã hợp nhất để thành lập một tổ chức nhằm thúc đẩy việc tạo ra các tiêu chuẩn mở liên quan đến công...
Read More

Tính năng Apple iPhone sắp ra mắt để cung cấp cho thương nhân một cách để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử

Người dùng Apple Pay về mặt kỹ thuật sẽ có thể sử dụng tính năng Tap to Pay của iPhone để thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử  qua...
Read More