Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,858
EUR
16,038
VND
403,350,920

ASIC Antminers

Cơ quan Hải quan Trung Quốc tịch thu 49 thiết bị Antminers ASIC cũ

Các nhà chức trách Trung Quốc tiếp tục đàn áp các công cụ khai thác bitcoin sau khi họ thu giữ 49 bộ Antminers Bitmain ASIC đã qua sử dụng...
Read More