Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,011
EUR
16,143
VND
416,975,091

#Basel

JPMorgan: Quy định Toàn cầu cần thiết khẩn cấp cho các ngân hàng để giúp khách hàng đầu tư vào tiền điện tử

Một giám đốc điều hành JPMorgan cho biết cần phải có một khuôn khổ nhất quán quy định về tiền điện tử trên toàn cầu để cho phép các ngân...
Read More