Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,534
EUR
15,876
VND
410,017,564

bilcoin

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF kêu gọi El Salvador bỏ việc coi Bitcoin là tiền pháp định

Quỹ tiền tệ quốc tế (The International Monetary Fund – IMF) mong muốn El Salvador loại bỏ tiền điện tử rất dễ bay hơi Bitcoin dưới dạng tiền pháp định...
Read More