Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,962
EUR
16,097
VND
415,787,050

#BNB

Giới thiệu về BNB Chain

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hôm 16 tháng 2 năm 2022 đã đổi tên mạng lưới blockchain của mình. Trong một thông báo, Binance...
Read More