Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,995
EUR
16,176
VND
407,898,410

Châu Phi

Các công ty khởi nghiệp Fintech ở Châu Phi huy động được 2 tỷ đô la vào năm 2021

Các công ty khởi nghiệp fintech của châu Phi được cho là đã huy động được 2 tỷ đô la chỉ trong năm qua. Số tiền này thấp hơn 231...
Read More