Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,026
EUR
16,182
VND
408,643,695

Christine Lagarde

Giám đốc ECB Lagarde cho biết đồng Euro kỹ thuật số sẽ không thay thế tiền mặt – Nhưng có thể cung cấp phương tiện thanh toán thuận tiện, miễn phí

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Christine Lagarde, nói rằng đồng euro kỹ thuật số sẽ không thay thế tiền mặt nhưng sẽ bổ sung cho nó....
Read More