Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,852
EUR
16,031
VND
403,217,257

#CryptoPotato

YouTube đưa NFT và Metaverse vào lộ trình phát triển năm 2022

YouTube đã tăng gấp đôi các kế hoạch về NFT trong tương lai của mình khi tuyên bố rằng họ có thể làm cho chúng an toàn hơn khi ra...
Read More