Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,113
EUR
15,502
VND
399,278,697

#Daniel Shin

Tổng quan về Terra (Luna)

Terra là một giao thức blockchain sử dụng các stablecoin được gắn với tiền pháp định (fiat) để cung cấp năng lượng cho các hệ thống thanh toán toàn cầu...
Read More