Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,507
EUR
15,850
VND
409,360,698

Đạo luật dữ liệu

Đạo luật dữ liệu của EU đề xuất ngừng chức năng cho các hợp đồng thông minh

Liên minh châu Âu đã công bố Đạo luật dữ liệu mới, một đề xuất luật nhằm mục đích điều chỉnh việc tạo và xử lý dữ liệu của các...
Read More