Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,953
EUR
16,086
VND
415,550,708

Defi Margin Trading

Giao thức giao dịch ký quỹ Defi dựa trên Solana huy động được 3 triệu đô la.

Vào thứ Tư, team đằng sau giao thức ký quỹ tài chính phi tập trung (defi) dựa trên Solana, Marginfi, đã thông báo Mrgn Labs đã huy động được 3...
Read More