Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,847
EUR
16,026
VND
403,083,021

defiance ETFs

Giám đốc điều hành của Defiance ‘Hoàn toàn lạc quan về Bitcoin’ – Nói rằng đây là ‘thời điểm tốt để tham gia’

Người đứng đầu Defiance ETFs bà cho biết  “hoàn toàn lạc quan về bitcoin”. Lưu ý rằng đây là “thời điểm tốt” để tham gia vào tiền điện tử, cô...
Read More