Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,960
EUR
16,093
VND
415,742,944

dragon ball

Bandai Namco đầu tư 130 triệu đô la vào việc xây dựng IP Metaverse của riêng mình

Bandai Namco, một công ty phát triển và phát hành trò chơi, đã công bố ý định tạo metaverse của riêng mình để tăng mức độ tương tác của người...
Read More