Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,012
EUR
16,188
VND
408,306,995

#Ethereum price

Các chuyên gia Fintech dự đoán giá Ethereum đạt 6.500 đô la trong năm nay trước khi tăng lên 26.338 đô la vào năm 2030

Một nhóm các chuyên gia fintech đã dự đoán rằng giá của ethereum sẽ đạt 6.500 đô la vào cuối năm. Sau đó, nó sẽ tăng lên 10.810 đô la...
Read More