Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,969
EUR
16,104
VND
415,961,072

Federal Reserve Chairman

Chủ tịch Fed Powell nói rằng tiền điện tử cần có quy định mới với lý do rủi ro đối với hệ thống tài chính Hoa Kỳ

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Jerome Powell, nói rằng tiền điện tử yêu cầu quy định mới, với lý do rằng nó gây rủi ro cho hệ thống...
Read More