Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,962
EUR
16,095
VND
415,783,319

FTX Ventures

Youtube Tìm kiếm Giám đốc Web3 có kinh nghiệm giao dịch tiền điện tử

Youtube, nền tảng truyền thông xã hội và chia sẻ video trực tuyến do Google sở hữu, đang thuê một giám đốc làm việc với công nghệ Web3, theo một...
Read More