Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,518
EUR
15,860
VND
409,615,788

Full Nodes

Các nút chuỗi khối: Hướng dẫn chuyên sâu

Ngoài các khái niệm thường được biết đến như mật mã, đồng thuận, thuật toán băm và sổ cái phân tán, một trong những phần không thể thiếu của hệ...
Read More