Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,955
EUR
16,091
VND
415,620,297

#Giao thức Mirror

Tổng quan về Terra (Luna)

Terra là một giao thức blockchain sử dụng các stablecoin được gắn với tiền pháp định (fiat) để cung cấp năng lượng cho các hệ thống thanh toán toàn cầu...
Read More