Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,441
EUR
15,787
VND
407,716,216

google

Youtube Tìm kiếm Giám đốc Web3 có kinh nghiệm giao dịch tiền điện tử

Youtube, nền tảng truyền thông xã hội và chia sẻ video trực tuyến do Google sở hữu, đang thuê một giám đốc làm việc với công nghệ Web3, theo một...
Read More

Google Khám phá các Sản phẩm Blockchain – Giám đốc điều hành Chia sẻ Chiến lược Web3

Liên quan đến chiến lược Web3 và Blockchain của Google, Giám đốc điều hành của Alphabet Inc. và công ty con Google, Sundar Pichai, đã chia sẻ một số thông...
Read More