Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,026
EUR
16,198
VND
408,650,877

#Gucci

Gucci mua đất trong trò chơi nền tảng Ethereum, Sandbox, để tạo ra trải nghiệm Metaverse

Thương hiệu quần áo thiết kế nổi tiếng đã thông báo vào thứ Tư, 9 tháng 2 năm 2022, rằng họ đã mua một lượng đất ảo không được tiết...
Read More