Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
USD
?
EUR
?
VND
?

#holder

Phân tích kỹ thuật cơ bản (phần 1)

Trendline kháng cự hỗ trợ là gì (Trendline resistance and support) Có những con sóng tạo ra đỉnh và đáy, tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Ví dụ...
Read More

Lời khuyên dành cho người mới vào thị trường: Nên đọc

Có lẽ nhiều bạn khi mới vào thị trường còn bỡ ngỡ và có rất nhiều điều muốn biết nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và tìm hiểu những...
Read More