Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,200
EUR
15,509
VND
401,433,904

#hryvnia

Ngân hàng Trung ương Ukraine giới hạn rút tiền mặt trong bối cảnh Nga tấn công

Ngân hàng trung ương Ukraine đã giới hạn việc rút tiền mặt bằng tiền pháp định và cấm rút tiền bằng ngoại tệ. Cơ quan quản lý tiền tệ cho...
Read More