Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,461
EUR
15,806
VND
408,210,219

JPMorgan blockchain

Ngân hàng Trung ương Bahrain hoàn thành thử nghiệm chuyển tiền xuyên biên giới bằng JPMorgan Blockchain

Ngân hàng Trung ương Bahrain (CBB), hợp tác với Ngân hàng ABC, gần đây đã thông báo rằng họ đã thử nghiệm thành công việc chuyển tiền xuyên biên giới...
Read More