Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,251
EUR
15,581
VND
402,706,624

#JPMorgan

Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt cảnh báo việc điều chỉnh giá của Bitcoin có thể kéo dài

Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt đã cảnh báo rằng việc điều chỉnh giá của bitcoin đã mất nhiều tháng trong quá khứ và có thể mất một thời...
Read More

JPMorgan: Quy định Toàn cầu cần thiết khẩn cấp cho các ngân hàng để giúp khách hàng đầu tư vào tiền điện tử

Một giám đốc điều hành JPMorgan cho biết cần phải có một khuôn khổ nhất quán quy định về tiền điện tử trên toàn cầu để cho phép các ngân...
Read More

JPMorgan dự đoán giá Bitcoin dài hạn là $ 150K – Vạch ra những thách thức phía trước

Ngân hàng đầu tư toàn cầu JPMorgan đã dự đoán rằng giá dài hạn của bitcoin sẽ đạt 150 nghìn đô la trong khi giá trị hợp lý của tiền...
Read More