Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,992
EUR
16,163
VND
407,827,696

kiến thức Solidity

4 câu trắc nghiệm kiến thức Solidity

Mời các bạn tìm đọc bài giới thiệu các kiến thức cơ bản về Solidity trước khi làm bài tập trắc nghiệm này. Nếu bạn đã biết qua mời bạn...
Read More