Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,022
EUR
16,181
VND
408,540,331

#KPMG ether

KPMG ở Canada tạo ra khoản đầu tư tiền điện tử trực tiếp đầu tiên – Thêm Bitcoin, Ether vào nguồn vốn doanh nghiệp

KPMG ở Canada đã thêm bitcoin và ether vào nguồn vốn công ty của mình, được gọi là “khoản đầu tư đầu tiên của loại hình này. ”KPMG cho biết:“...
Read More