Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,000
EUR
16,176
VND
408,014,946

#Lightning Network

Mạng lưới Bitcoin Lightning hoạt động trên App Cash

App Cash đề cập rằng tính năng Lightning Network không khả dụng cho người dùng ở New York. Dịch vụ thanh toán di động Cash App tiết lộ rằng Lightning...
Read More