Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,871
EUR
16,048
VND
403,665,368

#Lightning

Mạng lưới Bitcoin Lightning hoạt động trên App Cash

App Cash đề cập rằng tính năng Lightning Network không khả dụng cho người dùng ở New York. Dịch vụ thanh toán di động Cash App tiết lộ rằng Lightning...
Read More