Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,858
EUR
16,038
VND
403,350,920

Margin Defi

Giao thức giao dịch ký quỹ Defi dựa trên Solana huy động được 3 triệu đô la.

Vào thứ Tư, team đằng sau giao thức ký quỹ tài chính phi tập trung (defi) dựa trên Solana, Marginfi, đã thông báo Mrgn Labs đã huy động được 3...
Read More