Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,291
EUR
15,613
VND
403,699,624

MATIC

Tìm hiểu thêm về đồng Polygon (MATIC)

Được mô tả là “Mạng lưới blockchain của Ethereum”, Polygon đang nổi lên như một lựa chọn thiết thực cho một số dự án đặc biệt mới vì Ethereum 2.0...
Read More