Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,527
EUR
15,869
VND
409,840,786

microsoft

Meta, Microsoft và những người khác Khởi chạy Nhóm tiêu chuẩn Metaverse

Meta, Microsoft và 31 công ty khác đã hợp nhất để thành lập một tổ chức nhằm thúc đẩy việc tạo ra các tiêu chuẩn mở liên quan đến công...
Read More