Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,019
EUR
16,194
VND
408,479,092

#mining

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hungary kêu gọi cấm toàn EU đối với hoạt động khai thác và kinh doanh tiền điện tử

Thống đốc ngân hàng trung ương của Hungary đã kêu gọi cấm kinh doanh và khai thác tiền điện tử ở Liên minh Châu Âu. Ông nói: “Rõ ràng là...
Read More