Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,072
EUR
15,467
VND
398,265,906

Near Protocol

Near Protocol là gì?

NEAR là một nền tảng ứng dụng phi tập trung chạy trên đỉnh chuỗi khối giao thức NEAR. Chuỗi khối này, chạy trên hàng trăm máy trên khắp thế giới,...
Read More