Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
17,012
EUR
16,188
VND
408,306,995

Nền tảng Ethereum

Near Protocol là gì?

NEAR là một nền tảng ứng dụng phi tập trung chạy trên đỉnh chuỗi khối giao thức NEAR. Chuỗi khối này, chạy trên hàng trăm máy trên khắp thế giới,...
Read More