Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,286
EUR
15,599
VND
403,578,816

Nút

Các nút chuỗi khối: Hướng dẫn chuyên sâu

Ngoài các khái niệm thường được biết đến như mật mã, đồng thuận, thuật toán băm và sổ cái phân tán, một trong những phần không thể thiếu của hệ...
Read More