Sự kiện ra mắt coin mới 2022
vi
BTC
USD
16,963
EUR
16,098
VND
415,809,713

#Optimism

Phí Ethereum giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, thấp hơn 71% so với phí chuyển đổi vào tháng 1

Phí giao dịch trung bình trên mạng Ethereum đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, theo thống kê ngày 13/02/2022. Vào giữa tháng 9 năm 2021 là lần...
Read More